Bureau Van Dijk

Carolien van Dijk

Organisatietalent, personal/management assistent, directiesecretaresse

Ontzorgt, regelt en begeleidt.

Projecten & evenementen en secretariële ondersteuning.

Oplossingsgericht, prioriteiten stellend, enthousiasmerend, coachend.

" She is focused on making the business better and as a result, always available to support "

Bestuur & Nevenfunctie

Ladies’ Circle NederlandLadies’ Circle Nederland

President hoofdbestuur van Ladies’ Circle Nederland 2019-2020

Ladies' Circle is.....Samen de wereld mooier maken!
Ladies’ Circle is een serviceclub voor vrouwen tot en met 45 jaar. Onder het motto Vriendschap en Service ondersteuning van goede doelen; door het inzamelen van geld en door handen-uit-de-mouwen activiteiten.
De komende 2 jaar (2018-2020) is Stichting Neurofibromatose als landelijk project gekozen.

Onderdeel zijn van het hoofdbestuur is een hele mooie kans om mij verder te ontwikkelen en interessante ervaringen op te doen en nieuwe vrienden te maken. Als President plan en zit ik de vergaderingen voor, onderhoud ik contacten met andere serviceclubs in het bijzonder De Nederlandse Tafelronde, 41Club en Agora Club Nederland. Daarnaast samen met het bestuur bijdragen aan de verdere naamsbekendheid van LCNL en zien we als bestuur er op toe dat de Circles zich houden aan de vastgestelde kaders.

Het motto voor 2019/2020: "Feel the power of a woman!"
De keuze die wij als vrouwen kunnen maken om niet allen lief te zijn maar ook lef te hebben, dat wij vanuit onze vrouwelijke kracht en positieve houding investeren in groei van onszelf en van onze vriendschappen. Dat we vanuit onze betrokkenheid naar elkaar en naar onze omgeving gebruiken om vanuit onze vrouwelijke kracht onze dromen en ambities waar te maken. En dat wij bij die dromen vooral ook gróót durven te dromen - want die dromen kunnen we sámen waar maken!

Ladies’ Circle Nederland

Ladies’ Circle Nederland

Vice president hoofdbestuur 2018-2019 van Ladies’ Circle Nederland

Ladies' Circle is.....Samen de wereld mooier maken!

In Nederland wordt iedere twee jaar een landelijk serviceproject gekozen wat alle Circles ondersteunen.

De afgelopen 2 jaar (2016-2018) is landelijk voor Make a Wish € 325.000 opgehaald.
De komende 2 jaar (2018-2020) is Stichting Neurofibromatose als landelijk project gekozen.

Onderdeel zijn van het hoofdbestuur is een hele mooie kans om mij verder te ontwikkelen en interessante ervaringen op te doen en nieuwe vrienden te maken.
Als vice president ondersteun ik de huidige president in alles wat ze dit jaar voor de Ladies in petto heeft. Daarnaast is het mijn taak contacten op nationaal en internationaal niveau te leggen en/of te onderhouden. En tot slot is dit het jaar waarin mij kan voorbereiden op het presidentschap in 2019-2020.

Ladies’ Circle Nederland

Voorzitter Ladies’ Circle 21 de Friese Wouden

Voorzitter Ladies’ Circle 21 de Friese Wouden

Het algemene motto "Vriendschap en service" van Ladies' Circle is vertaald naar mijn jaarthema: Betrokken en verbonden - never underestimate the power of a woman!

Ofwel: vanuit onze vrouwelijke kracht en positieve houding onze betrokkenheid naar elkaar en onze omgeving gebruiken om duurzame verbindingen te maken.

Het voorzitterschap heb ik vervuld in het bestuursjaar 2017-2018.

Ladies’ Circle 21 de Friese Wouden

IMA International Management Assistants

IMA International Management Assistants

Member of IMA since 2017.
IMA is a global and high quality network of management support professionals. Two of our main aims are the personal and professional development of our members and the continued evolution of the management support profession.

We are currently represented in more than 25 countries. Our Association is a self-development organization with no political aims and no trade-union activities. English is the official language of our Association.


Ladies’ Circle de Friese Wouden

Lid Ladies’ Circle 21 de Friese Wouden

Ladies Circle De Friese Wouden is een service club voor vrouwen tot 45 jaar, opgericht op 7 mei 1988 als 21e Ladies Circle Club in Nederland.

Doelstellingen van deze service club zijn het bevorderen van vriendschap, het bevorderen van een positieve levenshouding van de leden, het bevorderen van verdraagzaamheid, het bevorderen van eerlijkheid en openheid ten opzichte van alle medemensen, het versterken van het besef dat ieder lid op haar eigen wijze de gemeenschap behoort te dienen, het bieden van service ten dienste van de samenleving.

Ik ben sinds december 2015 lid en heb in het bestuursjaar 2016-2017 het vice voorzitterschap vervuld.


 

Femmes Vitales

Femmes Vitales is een netwerkclub voor enthousiaste en ondernemende dames uit Friesland en Groningen.
Doelstellingen: Het stimuleren om eigen talenten, ambities en mogelijkheden te ontdekken.

Ik ben sinds mei 2014 lid.

We komen drie keer per jaar bij elkaar en organiseren bij toerbeurt een bijeenkomst. In het voorjaar van 2016 heb ik een Femmes georganiseerd bij SC Heerenveen waar Hans Vonk en Foppe de Haan een workshop hebben gegeven over Teaming.
Vanuit de Femmes mocht ik een cheque ter waarde van € 300 overhandigen aan Foppe de Haan ten behoeve van het Foppe Fonds. “Het Foppe Fonds zet zich in voor kinderen voor wie sporten of spelen niet vanzelfsprekend is vanwege hun lichamelijke of verstandelijke beperking of omdat hun ouders door financiële omstandigheden hun kind niet kunnen laten sporten. Door te sporten of te spelen krijgen kinderen energie en levenslust. Door het geven van een bijdrage kan het Foppe Fonds ervoor zorgen dat een kind weer straalt en plezier heeft. Zelfs als het allemaal even niet gemakkelijk is: een kind hoort te spelen! Beschermheer van het Foppe Fonds is Foppe de Haan.


Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen

Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen

De Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen (NVD) richt zich op het persoonlijk functioneren van leden bij het uitoefenen van hun functie. De NVD geeft haar leden kansen om kennis en vaardigheden op het eigen vakgebied bij te houden, te verbreden en te vernieuwen.

Ik ben sinds 2008 lid van de NVD en sinds 2013 lid van het regiobestuur Noord Nederland. Samen met het regioteam ben ik hierbij verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van minimaal zes regiobijeenkomsten per jaar in Friesland, Groningen en Drenthe. De regio Noord heeft een kleine 80 leden en landelijk zijn er 608 secretaresses lid.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de NVD voor uzelf of voor uw organisatie, ga dan naar www.nvdsecretaresse.nl of neem contact met mij op.


Iepenloftspul De Oerfal

Iepenloftspul De Oerfal

Bestuurslid, secretaris, van Stichting Iepenloftspul De Oerfal. In 2011 zijn we gestart met de bestuurswerkzaamheden om in augustus en september 2013 een groot iepenloftspul in de Blokhuispoort te Leeuwarden op de planken te brengen waar we in totaal een kleine 7.000 bezoekers mochten verwachten.

Mijn werkzaamheden bestonden naast de functie van secretaris van de Stichting uit het organiseren van de premičre waar een kleine 300 exclusieve VIP gasten verwelkomd werden in de stijl van 1940-1945.


Friesland College

Friesland College

Daarnaast voer ik regelmatig examengesprekken met MBO studenten in het kader van Peer Assessment, examinering op ontwikkelingsbekwaam niveau voor de Zakelijke Dienstverlening & Communicatie.

Daarnaast ten behoeve van de opleiding directiesecretaresse aan het FrieslandCollege in Leeuwarden heeft Carolien binnen Deloitte 3e jaars stagiaires begeleid en gastcolleges gegeven.